Ik ben de weg,
en de waarheid
en het leven.

John 14,6

U bent hier: Startpagina

Beste vrienden

Van harte wensen wij u Gods genade, kracht en zegen. Dat de Heere Jezus Christus u zal leiden en bewaren op al uw wegen.

Het zendingswerk «Vriendendienst»…
… wordt verricht vanuit het onfeilbare Woord van God, en heeft veel zendingsmedewerkers en evan-gelisatieteams over de gehele wereld. Uitsluitend worden gelovigen uitgezonden als zendingswerker die de hele Bijbel als het waarachtige Woord van God belijden. Zoals ook al de andere medewerk(st)ers van Freundes-Dienst in volledige overgave aan de Heere Jezus Christus zich in Zijn dienst hebben gesteld. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. (1Tim. 6:8) Bidt dagelijks voor onze zending in Europa en overzee om de Heere te dienen. Wilt u ook meehelpen?

Door onze Bijbelgefundeerde traktaten…
… die in verschillende talen over de hele wereld dagelijks verspreidt worden, hebben veel men-sen ontdekt dat ze de Heere Jezus Christus in hun leven nodig hebben tot hun eeuwig heil. Help ook mee onze «Vriendendienst» traktaten aan uw medemens uit te delen. Wij zenden u verschillende traktaten gratis toe. Wanneer u bewogen bent om kostbare zielen te redden, dan is ook dit u opdracht vanuit Gods Woord. De Heere Jezus Christus wil ook u gebruiken in Zijn dienst! Breng dit in biddend opzien voor Gods aangezicht.

Ons zendingsblad…
… wordt viermaal per jaar uitgegeven. Hierdoor wordt de Bijbelse boodschap doorgegeven aan velen. En worden mensen hierdoor bemoedigd en versterkt. Ook is het opbouwend voor de gemeenschap met elkaar en mogen we weten verbonden te zijn, in die Éne Naam. Wilt u andere mensen ook hierin laten delen, schrijf ons dan, wij sturen u deze gratis toe.

Onze schriftelijke Bijbelcursus…
… wordt door veel oudere maar vooral ook jonge mensen gevolgd. Er komen veel positieve reacties, wat stemt tot grote dankbaarheid.Ook kunnen wij u tot onze grote blijdschap nu het boekje «Uw trouwste Vriend» aanbieden uiteraard ook gratis. In Suriname vragen velen ons Evangelisatie materiaal aan. Veel jongere willen meer weten wat Gods Woord zegt, en worden hierdoor gesterkt en bemoedigd. De Heere Jezus Christus gaat door met Zijn werk, de tijd is kort. Die deze dingen getuigt,zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! (Openb. 22:20)

Onze werkzaamheden zijn:
evangelisatie, inwendige zending, pastoraal werk, Bijbelschool, Bijbelgenootschap (druk en verspreiding), uitgeverij, radio-uitzending, traktaten, boeken, cassetten en Cd’s, telefonische hulp, internet, drukwerken, christelijke scholen, sociale hulp, vakantie- en conferentieoord, sprekers, congressen en gastenweken, gemeenschappelijke samenkomsten, en zending in de hele wereld.

Aktuelle Missionsschrift
Aktuell im Radio
Schenken

Taal: Voor uw taal, klik dan op de juiste vlag.